Ako si založiť cestovnú agentúru – zodpovedný zástupca

Ako si založiť cestovnú agentúru? Ako získam zodpovedného zástupcu pre moju cestovnú agentúru? Hľadáte odborného garanta pre začínajúcu cestovku?

Neváhajte ma kontaktovať. Moja cestovka vznikla v roku 1996. Bola známa pod názvom Tricio a sprostredkúvala chaty a chalupy na Slovensku takmer 20 rokov (vydala som 2 knihy o našej krajine). Okrem tejto špecializácie som sa venovala školeniam pre ubytovateľov – chatárom a chalupárom, neskôr majiteľom penziónov a hotelov. Neskôr sme v rámci mojej cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry prenajímali vlastné drevenice aj chalupu (do tejto problematiky nazeráme aj cez moju knihu Juliet a tá druhá).

Spoznala som problematiku cestovného ruchu z oboch strán – ako ju vnímajú klienti, ale aj ako ju vnímajú ubytovatelia.

Pokiaľ vás zaujíma cestovný ruch – ponúkam konzultácie pre nové cestovné kancelárie aj marketing pre ubytovacie zariadenia.  

Informácie o tom, čo je potrebné, ak si zakladáte cestovnú agentúru, ponúkam v článku na tomto linku.

Comments are closed.

  • Chcete mať so mnou aktívnejší kontakt?


    Chcete mať so mnou aktívnejší kontakt?