Kontakt

Gabriela Revická,
grevicka@tricio.sk 

Názov spoločnosti: 
Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o., 

Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka

IČO: 35 841 851

DIČO: 20202022756

IČ DPH: SK 20202022756

Registrovaný: Okr. súd BA I, odd. Sro, vložka č. 27518/B
Obchodný register MS SR  

Comments are closed.