Ďakujeme za vašu otázku,

pokúsime sa na ňu odpovedať podľa našich časových možnosti, avšak čo najvýdatnejšie. 

S pozdravom, Gabi Revická.

Chcete mať so mnou aktívnejší kontakt?

Comments are closed.