Ďakujem za objednávku

Krásny deň prajem!

Máte rezervované miesto na Tanec a zdieľanie pre ženy.

S pozdravom 

Gabi Revická

Comments are closed.

  • Chcete mať so mnou aktívnejší kontakt?


    Chcete mať so mnou aktívnejší kontakt?